Główne Menu

Więcej dzieci – więcej korzyści! Pośpiesz się zatem, bo czas się kończy!

Mowa tutaj o programie MDM, czyli Mieszkanie Dla Młodych. Jednym z jego głównych założeń jest bowiem to, że większość ograniczeń (w tym wiekowych) nie dotyczy rodziców (również tych samotnych), którzy wychowują co najmniej troje dzieci.

Program MDM trwa do 2018 roku więc należy pośpieszyć się z kompletowaniem dokumentów, by załapać się na ostatnią turę przyznawania dofinansowań w 2018 r. Czas na składanie wniosków rusza 2 stycznia, jednak niektóre banki już je przyjmują. Poza tym zebranie wszystkich dokumentów potrwa, więc lepiej zacząć dużo wcześniej. Ponieważ większe szanse i wyższe dofinansowanie dostaną osoby, które pierwsze złożyły wnioski.

Zacznijmy jednak od początku czym w ogóle jest MDM? Program Mieszkanie Dla Młodych został wprowadzony w 2013 roku ustawą z dnia 27 września o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ma on wspierać młodych ludzi w zakupie swojego pierwszego mieszkania lub domu, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Obejmuje on także pod pewnymi warunkami budowę pierwszego domu. Pieniądze z programu MDM przeznaczane są na sfinansowanie wkładu własnego, zatem aby skorzystać z programu niezbędne jest zaciągniecie kredytu hipotecznego, swoją drogą sam wniosek składa się właśnie wraz z wnioskiem o kredyt.

Kto w ogóle może skorzystać z programu MDM? Całkiem spora grupa ludzi. Spójrz w tabelę poniżej.

Singiel

Samotny rodzic

Małżeństwo

Ma mniej niż 35 lat (do końca roku kalendarzowego, w którym ukończy 35 lat)

tak

tak*

tak**

Nie posiada w całości własności nieruchomości

tak

tak*

tak*

Kupuje dla własnych potrzeb mieszkaniowych

tak

tak

tak

* Nie obejmuje osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci (własnych lub przysposobionych)

** Obejmuje młodszego małżonka.

Jak widać w załączonej tabeli, osoby posiadające co najmniej trójkę dzieci, nie muszą spełniać połowy warunków. Ustawa określa również, kogo możemy zaliczyć jako dziecko:

 1. małoletnich dzieci;

 2. dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

 3. dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Okej, wiemy zatem kto może skorzystać z MDM-u. Co możemy sfinansować z tą dopłatą?

 1. zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 2. wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.

UWAGA! Ustawa definiuje mieszkanie jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów. Kolejny profit dla rodzin wielodzietnych!

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

 1. umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;

 2. umowy deweloperskiej;

 3. umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Teraz musimy niestety zagłębić się w dość nieprzyjemny temat dla niektórych. Chodzi tutaj mianowicie o działania matematyczne. Chcesz się pewnie dowiedzieć, za ile maksymalnie możesz kupić mieszkanie? Aby się tego dowiedzieć, musisz wykonać po prostu mnożenie:

 1. Dla rynku pierwotnego:

1,1 x (powierzchnia użytkowa lokalu) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2*)

 1. Dla rynku wtórnego:

0.9 x (powierzchnia użytkowa lokalu) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2*)

*średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 określany jest co 6 miesięcy przez poszczególne samorządy gminne i dotyczy poszczególnych terenów. Poniżej (w załączniku) znajdziesz tabelę wskaźników na rok 2018.

Okej, okej. Dużo teorii a jak to wygląda w praktyce?

Pobawmy się w matematyka. Obliczmy ile może wydać na stumetrowy dom mieszkaniec Warszawy, a ile Lubina.

Rynek Pierwotny

Rynek Wtórny

Warszawa

1,1 x 100 x 6 264,07 =

689047,7

0,9 x 100 x 5 125,15 =

461263,5

Lublin

1,1 x 100 x 4 764,76 =

524123,6

0,9 x 100 x 3 898,44 =

350859,6

Jak widzimy, zakresy są diametralnie różne. Na rynku pierwotnym różnica wynosi ponad 160 tysięcy!

Dofinansowanie MDM zostanie jednak udzielone, jeżeli kredyt został udzielony:

 1. Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym;

 2. W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;

 3. Na okres co najmniej 15 lat;

 4. Tylko w Polskich Złotych.

UWAGA! Możesz spłacić kredyt w dowolnym terminie trwania umowy kredytowej bez konieczności zwrotu uzyskanego dofinansowania w wysokości kwoty dofinansowania.

(należy pamiętać, że w terminie do 5 lat od uzyskania własności nie można mieszkania sprzedać, wynająć czy nabyć kolejnej nieruchomości).

Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

Ważne jest też, aby uważać na to w jaki sposób korzystamy z dofinansowania MDM, ponieważ w pewnych przypadkach pieniądze trzeba będzie zwrócić. Trzeba będzie je oddać jeżeli w czasie 5 lat od nabycia mieszkania:

 1. Dokonasz zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania,

 2. Wynająłeś lub użyczyłeś to mieszkanie innej osobie,

 3. Dokonałeś zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,

 4. Uzyskałeś prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku.

 5. Dokonałeś wcześniejszej spłaty całości kredytu lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego.

Okej, okej prawniczy bełkot… jak to zatem przetłumaczyć?

Można powiedzieć, że ustawa przewiduje 5-cio letni okres karencji na sprzedaż, wynajem, udostępnianie swojej nieruchomości czy nabycie innej nieruchomości, a także wcześniejszą spłatę kredytu. Nie dotyczy to jednak mieszkań otrzymanych w ramach spadku. Zakaz nabycia nowej nieruchomości nie obowiązuje też rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Na koniec interesuje Cię w jakiej wysokości możesz uzyskać dofinansowanie? Jest to zróżnicowane od wielu czynników. Zależy między innymi właśnie od ilości posiadanych dzieci.

 1. 10% dopłaty dla osób niebędących w związkach małżeńskich oraz bezdzietnych małżeństw,

 2. 15% dopłaty dla osób i małżeństw, które wychowują jedno dziecko,

 3. 20% dopłaty dla osób i małżeństw, które wychowują dwoje dzieci,

 4. 30% dopłaty dla osób i małżeństw, które wychowują przynajmniej troje dzieci.

Warszawa

Lublin

Maksymalna kwota zakupu mieszkania na rynku pierwotnym

689047,70

524123,60

singiel/bezdzietne małżeństwo

34452.39

26206,18

Z jednym dzieckiem

51678.58

39309,27

Z dwójką dzieci

68904.77

52412.36

Troje i powyżej

134364.30

102204.10

Okej, okej i nagle zaczynasz się zastanawiać czy Ty jesteś tak zły z matmy czy coś jest nie tak z wyliczeniami. No tak. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że finansowanie ma pewne zastrzeżenia. W mieszkaniach do 50m2 obejmuje cały metraż mieszkania. Powyżej 50m2 metraż ogranicza się właśnie do tych 50m2. Jednak osoby wychowujące troje i powyżej trójki dzieci metraż ten zwiększa się do 65m2.

Czyli znów benefity dla rodzin wielodzietnych! I to nie koniec! Warto zwrócić uwagę na to, że osobom, którym udzielono finansowania przysługuje jednorazowe dofinansowanie w wysokości 5% na spłatę kredytu, jeżeli w rodzinie urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko do 5 lat od dnia zakupu lokalu mieszkalnego. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie należy złożyć do 6 miesięcy od urodzenia się albo przysposobienia dziecka. Wsparcie pieniężne może zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na spłatę kredytu za lokal mieszkaniowy. W przypadku wcześniejszej spłaty wymienionych wyżej 5% wartości kredytu, bank nie pobiera dodatkowych opłat.

Na początku wspomniałam też o możliwości dofinansowania na budowę domu. Nie można starać się o dofinansowanie na wkład własny do kredytu na budowę domu. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Sam musisz postarać się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Pobierz tabelę średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2


(Następny artykuł) »

Wyraź swoje zdanie ;)